Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych w Bydgoszczy oraz Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu prowadzą kształcenie na studiach I i II stopnia w ramach następujących kierunków oraz obszarów:

 

Studia I stopnia

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Obszary kształcenia:

Lokalizacja: Bydgoszcz

Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych

 

Studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie

Obszary kształcenia:

Lokalizacja: Inowrocław

Jednostka prowadząca: Kolegium Nauk Społecznych

 

Studia II stopnia

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Obszary kształcenia:

Lokalizacja: Bydgoszcz

Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych

Pobierz naszą ofertę edukacyjną

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia