Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Konferencje i seminaria

Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych uczestniczył w wielu konferencjach branżowych takich jak:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia