Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Publikacje naukowe

Wybrane pozycje z dorobku Instytutu Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych WSG:

Tom 33 - Zeszyt Naukowy TiR

Rok wydania: 2018/2019

ISSN 1734-6436

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie artykułów naukowych tworzących tom 33 zeszytu naukowego z serii turystyka i rekreacja:

Tom 30 - Zeszyt Naukowy TiR

Rok wydania: 2017

ISSN 1734-6436

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie artykułów naukowych tworzących tom 30 zeszytu naukowego z serii turystyka i rekreacja:

Tom 25 - Zeszyt Naukowy TiR

Rok wydania: 2016

ISSN 1734-6436

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie artykułów naukowych tworzących tom 25 zeszytu naukowego z serii turystyka i rekreacja:

Tom 24 - Zeszyt Naukowy TiR

Rok wydania: 2015

ISSN 1734-6436

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie artykułów naukowych tworzących tom 24 zeszytu naukowego z serii turystyka i rekreacja:

Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy

Rok wydania: 2018

ISBN 978-83-65507-28-0

Dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy - nadzieje i dylematy tworzą następujące artykuły naukowe:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia