Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Poznaj naszą historię

Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych powstał z dniem 01.09.2021 r. w wyniku połączenia Katedry Gospodarki Turystycznej oraz Instytutu Zarządzania. Z kolei Katedra Gospodarki Turystycznej powstała w roku 2014 na bazie funkcjonującego wcześniej Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii. Szczycimy się ponad 20 letnią tradycją  kształcenia kadr dla branży turystycznej.

Naszym atutem i zarazem wyróżnikiem na rynku edukacyjnym - co jest doceniane przez naszych studentów -  jest nasza wieloletnia i owocna  współpraca z branżą turystyczną (z kraju i z zagranicy). Ścisła współpraca z przedstawicielami branży pozwala nam szybko reagować na potrzeby kadrowe rynku - kształcimy praktycznie na studiów I i II stopnia.

Jako jedyni w regionie kujawsko-pomorskim na studiach I i II stopnia realizujemy kształcenie w tzw. modelu dualnym (semestr studia/semestr praktyka/praca zawodowa). Od wielu już lat, niezależne instytucje oceniające oferowany przez nas poziom kształcenia, sytuują nas w czołówce rankingu Uczelni kształcących praktycznie na kierunku turystyka i rekreacja. Wysoki poziom kształcenia potwierdzały również dotychczasowe audyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej.                   

Кафедра Экономики Туризма, занимающаяся исследованием и образованием, была создана в 2014 году на основе действующего в предыдущих годах Института Экономики Туризма и Географии.

Важным и отличительным элементом Кафедры является осуществление многолетнего сотрудничества с различными отраслями в области туризма, которое повлияло на постоянное расширение начального образовательного предложения и приспособление его в зависимости от  потребностей рынка.

При участии наших сотрудником создано новые оригинальные формы обучения, в том числе Игра в Предпринимательство. Вместе с Польской  организацией отельного бизнеса, Кафедра является организатором Олимпиады знаний о Отельном бизнесе, устраивает большинство различных информационно-просветительных мероприятий, сотрудничает со следующими организациями: Издательство Pascal, Региональная БидгощевскаяТуристическая Организация, Региональная Туристическая Организация, Польская организация туризма и несколькими польскими иностранными сообществами, например: Ассоциацией дружбы польско-французской и польско-итальянским сообществом. Сотрудники нашего отдела принимают активное участие в проектах ЕС, а также совершают масштабную консультационную деятельность, действуют в качестве экспертов рынка и индустрии туризма

Z udziałem naszych pracowników powstały nowe, autorskie formy edukacyjne - m.in. Gra w Przedsiębiorstwo. Wspólnie z Polską Izbą Hotelarstwa jesteśmy organizatorem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich, którym partneruje m.in. Wydawnictwo Pascal, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki oraz liczne towarzystwa polsko-zagraniczne np.: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i Towarzystwo Polsko-Włoskie. Kadra naszej Katedry bierze czynny udział w projektach unijnych, jak również prowadzi na szeroką skalę działalność konsultingową występując w roli ekspertów rynku i branży turystycznej.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia