Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Witamy

Serdecznie Witamy
na stronie internetowej
Katedry Gospodarki Turystycznej IEiZ WSG

Misja kształcenia kadr dla gospodarki turystycznej w Wyższej Szkole Gospodarki ma długoletnie tradycje. Początki kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji wiążą się z działalnością Instytutu Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa (po zmianie nazwy Uczelni - późniejszej WSG). W Katedrze Gospodarki Turystycznej kontynuujemy kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na bazie wcześniej wypracowanego  i wysoko ocenianego przez środowisko branżowe modelu nauczania. Nasi studenci z powodzeniem rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zarówno na studiach I i II stopnia.

Nasza Katedra realnie przyczynia się do rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i sportu w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim kształcąc na wysokim poziomie specjalistów dla szeroko pojmowanej gospodarki turystycznej i jej otoczenia.

Zapraszamy do studiowania w naszej renomowanej Uczelni.


 

Aktualności

25 maja 2022Spotkanie podsumowujące THE ICE

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie podsumowujące w formie telekonferencji z prof. Ewą Werner audytorem THE ICE. W podsumowaniu raportu audytorzy szczególnie docenili troskliwe podejście do studentów zagranicznych, ciągły proces umiędzynarodowienia oraz świetne relacje z otoczeniem społecznym, uznanie zyskała również kultura instytucjonalna, która jest nasycona pasją i zaangażowaniem pracowników i zewnętrznych interesariuszy, ambicje i realizowanie idei uniwersytetu zaangażowanego.

Szczegóły
7 maja 2022Seminarium - Dziedzictwo historyczno-kulturowe Kujaw jako czynnik kreowania rozwoju

Seminarium odbyło się 06.05.2022 roku w Kolegium Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu i było częścią dużej inicjatywy Forum Rozwoju Regionalnego w ramach którego organizowane są cykle otwartych spotkań dotyczących teraźniejszości i historii Kujaw.

Szczegóły
28 kwietnia 2022C2Q Membership of THE-ICE

A zatem możemy w dniu dzisiejszym poinformować już oficjalnie o kolejnym wielkim sukcesie!

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia