Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Badania naukowe

Pracownicy Katedry Gospodarki Turystycznej w sposób ciągły powiększają swój dorobek naukowy, a wyniki prowadzonych badań są wykorzystywane przez poszczególnych nauczycieli akademickich podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Do wiodących tematów badawczych zaliczyć można:

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia