Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Teraz Polska - znów Sandra

Kolejna nagroda dla Sandry Grzeszczak

Z radością informujemy, że absolwentka kierunku Turystyka i Rekreacja - Sandra Grzeszczak została laureatką  IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski. Jej praca pt. „Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach turystycznych” zdobyła II nagrodę główną. To największy sukces w historii udziałów Wyższej Szkoły Gospodarki we wspomnianym konkursie.

Praca Pani Sandry Grzeszczak została ponownie doceniona. We wrześniu 2015 roku Pani Sandra zajęła I miejsce w  XIII edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

 

Konkurs "Teraz Polska Promocja i Rozwój", organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Organizację Turystyczną.

Celem konkursu jest  popularyzacja  promocji Polski w świecie zarówno wśród studentów, grona akademickiego i szeroko rozumianej opinii publicznej. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

Wyższa Szkoła Gospodarki od 2009 roku bierze udział w konkursie Teraz Polska na najlepsze prace magisterskie promujące Polskę. Spośród 24 prac do tej pory zgłoszonych do konkursu, 5 zostało nagrodzonych wyróżnieniem Ministra Sportu i Turystyki (których promotorem był prof. WSG dr Janusz Sewerniak), a wspomniana praca Pani Sandry, której promotorem był dr Mariusz Barczak, została nagrodzona II nagrodą główną.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia 2015 roku w Pałacu Kazimierowskim w Warszawie, podczas Konferencji „Nauka – innowacyjność – promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia