Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

BRANŻA

www.visitbydgoszcz.pl

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT funkcjonuje w Bydgoszczy od grudnia 2006 roku, zaś od czerwca 2007 roku jej siedziba mieści się w jednym z okazałych nadrzecznych spichrzów w centrum Miasta, przy ulicy Grodzkiej 7, budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zadaniem organizacji jest szeroko rozumiany rozwój turystyki w Mieście i jego sąsiedztwie poprzez aktywizację i skonsolidowanie jednostek działających bezpośrednio w branży turystycznej jak i z nią współpracujących. 


 

www.pot.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej w kraju i zagranicą. Głównym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej jest wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. 
 

www.k-pot.pl

Kujawsko-Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 18 kwietnia 2005 r.
Za podstawowe cele przyjęto m. in.:
1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie
2. Zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zwiększenie wpływów finansowych z turystyki.

Organizacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 stycznia 2006 r., a pierwszy zarząd wybrany został 20 lutego 2006 r. Biuro Kujawsko- Pomorskiej Organizacji Turystycznej zostało otwarte 1 listopada 2006 roku w Bydgoszczy na ulicy Wełniany Rynek 5/8.
 

www.pit.org.pl

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której siedemnastoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej.
Oddział Kujawsko - Pomorski Polskiej Izby Turystyki funkcjonuje w Bydgoszczy przy ul. A.Czartoryskiego 6.

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia