Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Aktualności

11 grudnia 2012Teraz Polska. Teraz prof. Janusz Sewerniak

Wyższa Szkoła Gospodarki od 2009 roku bierze udział w konkursie Teraz Polska na najlepsze prace magisterskie promujące Polskę. Spośród 19 prac do tej pory zgłoszonych do konkursu, 5 zostało nagrodzonych. Promotorem wszystkich zwycięskich prac jest prof. Janusz Sewerniak, który zajmuje również pierwsze miejsce w konkursowej statystyce najlepszych promotorów.

W klasyfikacji ogólnej Uczelni WSG zajmuje 4 miejsce .

Celem Konkursu jest popularyzacja promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego Polski. Przesłanie Konkursu jest także adresowane do kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich jako środowisk opiniotwórczych, osób i instytucji, które mają wpływ na kształtowanie się zainteresowań studentów. Intencją organizatorów –jak czytamy na stronie internetowej konkursu-jest bowiem zwrócenie uwagi na to, że tematyka marketingu terytorialnego jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej.

Szczegóły
23 kwietnia 2012Eksperci prowadzą zajęcia

W dniach 20-21/04 wykład ekspercki poprowadziła Pani Małgorzata Hudyma, Dyrektor Nordyckiego Oddziału Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie.

Szczegóły
20 kwietnia 2012Monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy

Sezon turystyczny rozpoczęty!

Dla Bydgoszczy będzie to sezon inny niż wszystkie! Już wkrótce rozpoczniemy realizację projektu badawczego "Monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy". Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w partnerstwie z Bydgoską Lokalną Organizacją Turystyczną wykonają badania zamówione przez Bydgoskie Centrum Informacji.

 

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia