Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Aktualności

1 grudnia 2020Konferencja Branżowa - Turystyka Miejska i Nowoczesne Technologie

Serdecznie zapraszamy na "Konferencję Branżową – Turystyka Miejska i Nowoczesne Technologie", która odbędzie się 4 grudnia od godziny 10:30 poprzez aplikację Temas. Podstawowym celem konferencji jest prezentacja rozwiązań technologicznych i ich zastosowań pozwalających na wzmacnianie konkurencyjności oferty turystycznej.

Szczegóły
11 października 2020Rok akademicki 2020/21 - ZAINAUGUROWANY !!! :-)

Dzień Dobry! Witajcie!

Szanowni Studenci Kierunku TiR.
W dniu 10.10.2020 r. w godz. 10-11.30 odbyła się Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2020/21! (YouTube WSG)

,,Pokonane trudności są zdobytymi szansami" ​ -  Winston Churchill

Wchodząc w nowy rok akademicki - wykładowcy kierunku Turystyka i Rekreacja I i II stopnia studiów wraz z Dyrekcją  Katedry Gospodarki Turystycznej - życzą Wam, Pomyślności, Wytrwałości  oraz Wielu Sukcesów w nauce!  

Pomimo trudności, na które o obliczu pandemii wszyscy napotkaliśmy, Kadra dydaktyczna kierunku TiR chce Was zapewnić, że... jesteśmy tutaj, czekamy na Was, i chcemy z Wami i dla Was pracować! 

P e ł n i   o p t y m i z m u,  b a r d z i e j    o d p o r n i    na    p r z e c i w n o ś c i,    w y p o s a ż e n i    w   n o w e   m e t o d y   i    r o z w i ą z a n i a    a    p r z e d e   w s z y s t k i m    G o t o w i   do   w y p e ł n i a n i a   m i s j i    k s z t a ł c e n i a   p r a k t y c z n e g o ..........  Zapraszamy do  twórczych spotkań na zbliżających się zajęciach!!!

.

 

Szczegóły
9 czerwca 2020Kierunek Turystyka w WSG - ponownie w czółowce najlepszych w Polsce !!!

MAMY DLA WAS ŚWIETNĄ WIADOMOŚĆ !!!

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSG ponownie jednymi z najlepszych w Polsce! 

W  Rankingu Wiadomości Turystycznych (wydanie specjalne 2020) nasz kierunek został ponownie wysoko oceniony i  zajął  3 miejsce w Polsce wśród uczelni kształcących  praktycznie!

Chcieliśmy się podzielić z Wami tak ważną i radosną wiadomością!
Zapraszamy do lektury Rankingu (w materiale odnajdziecie również zapis dyskusji na temat aktualnych rozwiązań w kształceniu kadr dla branży turystycznej, w której uczestniczył Dyrektor KGT dr Robert Brudnicki) 

 

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia