Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Seminarium Sicienko 25.06.2022 r. - Przyszłość hotelarstwa w kontekście eko- i agroturystyki

Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 25.06.2022 r. do Sicienka na Seminarium „Przyszłość hotelarstwa w kontekście eko- i agroturystyki”. Seminarium będzie połączone z Jarmarkiem Produktów Lokalnych i rozpocznie się o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Na zakończenie niniejszej imprezy przewidujemy wręczenie nagród laureatom XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Sponsorem nagród jest Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że udział w Seminarium zadeklarowało Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zapewniając jednocześnie wsparcie merytoryczne.

Ponadto materiały z Seminarium zamierzamy opublikować w Zeszytach Naukowych WSG „Turystyka i Rekreacja” jako panel otwierający dyskusję na temat przyszłości turystyki w kontekście kierunku prowadzonego przez WSG: Turystyki i Rekreacji.

Agenda: 

10:00-10:15    Powitanie gości przez władze Uczelni i władze lokalne

Wystąpienia:

10:15-10:30    Współczesne trendy w hotelarstwie, mgr Michał Walczak

10:30-10:45    Jakość we współczesnym hotelarstwie, doc. dr Mariusz Barczak

10:45-11:00    Rozwiązania proekologiczne w hotelarstwie, mgr Magdalena Marszańska

11:00-11:15    Przerwa kawowa

11:15-11:30    Zarządzanie marką osobistą w turystyce, mgr Justyna Piechnik

11:30-11:45    Dysfunkcje turystyki masowej na wybranych przykładach, doc. dr Rafał Nowicki

11:45-12:00    Kompetencje na turystycznym rynku pracy – diagnoza i potrzeby, doc. dr Robert Brudnicki

12:00-12:10    Turystyka kulinarna, Prorektor ds. Rozwoju i Filii WSG doc. inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska

12:15-13:00     Dyskusja

13:00-13:15    Uroczyste wręczenie pucharów i nagród laureatom XIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

od 13:15          Degustacja i uczestnictwo w Jarmarku Produktów Lokalnych w Sicienku

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia