Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Seminarium - Dziedzictwo historyczno-kulturowe Kujaw jako czynnik kreowania rozwoju

Seminarium odbyło się 06.05.2022 roku w Kolegium Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu i było częścią dużej inicjatywy Forum Rozwoju Regionalnego w ramach którego organizowane są cykle otwartych spotkań dotyczących teraźniejszości i historii Kujaw.

Seminarium zostało zainicjowane podczas rozmowy JM Rektora WSG z Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Panem Tomaszem Łaszkiewiczem. Inicjatywę wspiera Urząd Marszałkowski reprezentowany przez Pana doc. dr Andrzeja Potoczka.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Instytutu Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych dr Grażyna Sipińska serdecznie witając przybyłych gości. Następnie reprezentujący Urząd Marszałkowski doc. dr Andrzej Potoczek poprosił seminarzystów o zdefiniowanie swoich działań w kontekście budowania tożsamości lokalnej i regionalnej na obszarze makroregionu kujawsko-pomorskiego.

Dyskusję rozpoczął Pan Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Filip Sikora opowiadając o konieczności budowania tożsamości makroregionu kujawsko-pomorskiego, przedstawił podstawowe zadania stojące przed Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa z siedzibą w Toruniu. Następnie głos zabrali kolejno prelegenci, którzy koncentrowali się w większości na tematyce związanej z regionem Kujaw:

Prof. IH PAN dr hab. Tomasz Łaszkiewicz – według profesora podstawą brandu Kujaw jest archeologia, powtórzył pewne zdanie zasłyszane w przeszłości od swojej nauczycielki i mentorki w dziedzinie archeologii – gdziekolwiek na Kujawach nie wbilibyśmy łopaty w ziemię tam znajdziemy skarb. Wspomniał o muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Postać generała Sikorskiego jest rozpoznawalna w skali światowej, aczkolwiek nie każdy w Polsce wie, że generał Sikorski ponad 100 lat temu zakupił gospodarstwo właśnie na Kujawach.

Magdalena Waloch – przedsiębiorca, trener i samorządowiec – w swoim wystąpieniu poruszyła przede wszystkim tematykę tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez pryzmat przedsiębiorczości, wspomniała o konieczności budowania brandu kujawsko-pomorskiego, zwróciła uwagę na fakt, że Kujawy od wieków stanowiły kolebkę słowiańskości. Jednocześnie stwierdziła, że fakt ten jest powszechnie mało znany, dlatego trzeba rozwijać wiedzę historyczną o Kujawach przede wszystkim w środowisku ludzi młodych.

Waldemar Andrzejewski – pracownik Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, opowiedział o konieczności rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym, o propagowaniu rozwoju ruchu turystycznego i identyfikacji samych Kujaw. Według prelegenta koniecznym staje się rozwinięcie turystyki na w regionie Kujawskim, tak by przeciętny turysta pozostawał na okres dłuższy niż 2-3 dni. Dzięki Ośrodkowi Wsparcia i Ekonomii Społecznej udało się w ciągu 2 ostatnich lat utworzyć kilkadziesiąt pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Jacek Sech – niezwykły pasjonat, gromadzący od 25 lat pozostałości dawnego życia na ziemi strzelneńskiej, wspomniał, że na chwilę obecną wraz z żoną pracuje nad utworzeniem muzeum ziemi strzelneńskiej. Według Pana Jacka trzeba mówić o tradycji i przekazywać wszelkie informacje na ten temat dalej, żeby zachować ślady dawnego życia. Na zakończenie dostaliśmy oficjalne zaproszenie na Europejskie Dni Dziedzictwa w Strzelnie, które odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

Marcin Woźniak – dyrektor muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, prelegent skupił się na przedstawieniu sylwetek poetów urodzonych na Kujawach – Jana Kasprowicza oraz Stanisława Przybyszewskiego. Kolejnym ciekawym elementem wypowiedzi seminarzysty były informacje na temat organizowanego co 2 lata konkursu sztuki dla rzemieślników – inspirowanego dziedzictwem Kujaw.

doc. inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska – dziekan Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu, prodziekan ds. Rozwoju i Filii Wyższej Szkoły Gospodarki, opowiedziała o swoich osobistych związkach z regionem Kujaw, o rozwoju współpracy z Inowrocławiem oraz o konieczności rozwoju brandu kujawskiego przez pryzmat działań ze strony Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Piotr Florek – właściciel bydgoskiej firmy Remedia – w swojej wypowiedzi skoncentrował się na promowaniu poprzez zróżnicowane media regionu kujawsko-pomorskiego, jako regionu będącego rdzeniem dawnej Polski rządzonej przez dynastię Piastów. Opowiedział w ciekawych słowach o pracach archeologicznych na polu bitwy pod Płowcami, gdzie w 1331 roku polskie rycerstwo osiągnęło pierwsze taktyczne zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim.

Andrzej Klonecki – przedsiębiorca, założyciel Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, organizator warsztatów kulinarnych, przedstawił zalety spożywania gęsiny pochodzącej z hodowli gęsi przyzagrodowych, zwrócił uwagę na konieczność promowania dziedzictwa kulinarnego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i rozwijania turystyki kulinarnej.

Krzysztof Pater – sołtys, radny, rolnik z Kujaw – opowiedział o niesamowitej historii…ni mniej ni więcej przez jego pole uprawne przebiegał prastary Szlak Bursztynowy liczący sobie ponad 2000 lat, dzięki któremu obywatele Cesarstwa Rzymskiego uzyskali dostęp do bursztyn. Ale to nie koniec archeologicznych rewelacji, bowiem na tym polu odnaleziono 9 pogańskich celtyckich świątyń datowanych na I wiek p.n.e. bądź na II wiek n.e…dodatkowo mogliśmy dowiedzieć się o lokalizacji  7 pochówków datowanych na 4 tyś. lat p.n.e. Po prostu historia niezwykła i unikat w skali całej Polski!!!

Beata Gernat – sołtys, założyciel Koła Gospodyń Wiejskich Słońsko – w swojej wypowiedzi poruszyła ważną kwestię kultywowania tradycji i historii Kujaw, niestety według prelegentki stare pokolenia powoli odchodzą i jeżeli nie zadbamy właściwie o przekazanie wiedzy, to za chwilę nie będzie od kogo tej wiedzy przekazywać dalej i wszystko pokryje mrok niepamięci.

Krystyna Tymińska – członkini Koła Gospodyń Wiejskich Słońsko, pasjonatka starych kujawskich przepisów kulinarnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, chciałaby przekazać swoją wiedzę następnym pokoleniom,  nauczyć młodsze gospodynie jak gotować zupy zalewajki, jak przygotować żurek na naturalnym zakwasie, jak piec ciasta według kujawskich receptur, jak kisić ogórki w naturalny sposób.

Na koniec spotkania ze swoim przemówieniem wystąpił Pan Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Marek Chamot dokonując krótkiego podsumowania dotyczącego najważniejszych tez zebranych podczas tegoż seminarium.

Niezwykli ludzie, niezwykłe pasje i do tego wszystkiego wpleciona niezwykła historia ta nowsza  i ta starsza, czasem sprzed wielu wieków lub nawet tysiącleci, a wszystko to ma jeden wspólny element -  niezwykłe Kujawy.

Oczywiście wszystko zostało okraszone wspaniałymi potrawami regionalnymi pochodzącymi z Kujaw, przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Słońsko i Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Apetyczne pierogi na podstawie receptury sprzed 70 lat to prawdziwa poezja smaku – jednym słowem prawdziwa kulinarna rewelacja tego dnia, można było również spróbować gęsiego smalcu, wspaniałego żurku na naturalnym zakwasie, gdzie spożywający potrawę rozpływał się nad smakiem ziemniaczków i kiełbasy, była również czernina, ogórki na naturalnym zakwasie.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z powyższego wydarzenia:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia