Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Konferencja Branżowa

W dniach 25-27 września zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji Branżowej ,,Nowoczesne Technologie w Turystyce - Szkolenie Kadr Pedagogicznych – Organizacja Wycieczek Szkolnych’’ połączonej z Uroczystością  20-lecia działalności Biura Turystyki ACTIV i utworzenia grupy WSG, ACTIV, eduTRAVELER.

Podstawowym celem konferencji jest analiza potrzeb technologicznych rynku turystycznego oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań i ich zastosowań pozwalających na wzmacnianie konkurencyjności oferty turystycznej. W ramach konferencji zostanie przeprowadzone także szkolenie dla kadry pedagogicznej. Zostanie ono przeprowadzone na innowacyjnym programie edukacyjnym EduTraveler.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

DZIEŃ I – 25.09.2021 r. - SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – PLATFORMA TEAMS

Godz. 9.00

Przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych – doc. Przemysław
Ziółkowski

Godz. 10.30 – 12.00

Wycieczka szkolna w praktyce – szkolenie przeprowadzona na bazie programu edukacyjnego WSG – prowadzący Przemysław Zbytek

DZIEŃ II – 26.09.2021 r. - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 20-LECIA BIURA TURYSTYKI ACTIV I UTWORZENIA GRUPY WSG, ACTIV, eduTRAVELER – RESTAURACJA ZATOKA

Godz. 12.00

Spacer po Bydgoszczy z przewodnikiem

Godz. 15.00

Uroczysty obiad

Godz. 15.30

Wystąpienia okolicznościowe

Godz. 16.00 – 18.00

Część artystyczna - Koncert Marka Majewskiego

DZIEŃ III – 27.09.2021 r. – DZIEŃ KONFERENCYJNY - WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (FORMUŁA HYBRYDOWA)

Godz. 11.30

Otwarcie Konferencji – JM Rektor WSG, prof. WSG dr Marek Chamot

Godz. 12.00

Panel dyskusyjny – Nowoczesne technologie w turystyce – kierunki i oczekiwania branży, moderator: dr Robert Brudnicki

Godz. 13.00

Eye Tracker - Prezentacja systemu, prowadzący: dr Jacek Gospodarczyk

Godz. 13.30

Język w social mediach - Piotr Sieńko

Godz. 14.00

Panel dyskusyjny – Możliwości i kierunki rozwoju technologii w turystyce (przedstawiciele branży technologicznej), moderator: dr Robert Brudnicki

Godz. 15.00

Prezentacja nowego programu dla biur turystyki– wersja beta, prowadzący: Przemysław Zbytek

Godz. 15.30 – 16.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pytania prosimy kierować na adres: przemyslaw.zbytek@byd.pl.

Serdecznie Zapraszamy!

 

ORGANIZATORZY:

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

CENTRUM TURYSTYKI I EDUKACJI ACTIV,

eduTRAVELER sp. z o.o.

PATRONAT:

POLSKI IZBA TURYSTYKI

CYFROWA POLSKA

MIASTO KORONOWO

SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI – TURYSTYKA

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO IM. SEBASTIANA MALINOWSKIEGO

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia