Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Konferencja Branżowa - Turystyka Miejska i Nowoczesne Technologie

Serdecznie zapraszamy na "Konferencję Branżową – Turystyka Miejska i Nowoczesne Technologie", która odbędzie się 4 grudnia od godziny 10:30 poprzez aplikację Temas. Podstawowym celem konferencji jest prezentacja rozwiązań technologicznych i ich zastosowań pozwalających na wzmacnianie konkurencyjności oferty turystycznej.

Wydarzenie ma również ważny wymiar promocyjno-informacyjny dla regionu bowiem zamierzeniem organizatorów jest także zaprezentowanie wybranych,nowych pomysłów i projektów turystycznych realizowanych w Bydgoszczy.

PROGRAM:


10:30-12:00
Urząd Miasta Bydgoszczy – spotkanie gości z Władzami Miasta (na zaproszenia)


12:00-13:40 PANEL 1 - TURYSTYKA MIEJSKA
• PROBLEMY I NADZIEJE TURYSTYKI W OKRESIE KRYZSU
– PAWEŁ NIEWIADOMSKI (Polska Izba Turystyki)
• TURYSTYKA KULTURALNA W BYDGOSZCZY
– MAREK MACIEJEWSKI (Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)
• SZLAK PIWNY W BYDGOSZCZY
– DARIA KIERASZEWICZ (Muzeum Mydła i Historii Brudu)
• RUCH TURYSTYCZNY W BYDGOSZCZY W 2019 r.
– LESZEK WOŹNIAK (Bydgoskie Centrum Informacji)
• BEZPIECZEŃSTWO W TURYSTYCE W OKRESIE PANDEMII
– HANNA ZAWISTOWSKA (Szkoła Główna Handlowa, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka)


14:00-15:40 PANEL II - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE
• CYFRYZACJA, KTÓRA ZMIENI NASZE ŻYCIE, BIZNES I FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA. JAK NIE ZOSTAĆ W TYLE?
–MICHAŁ KANOWNIK (Izba Gospodarcza Cyfrowa Polska)
• AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY B2B W TURYSTYCE
– BLANKA RETMAŃSKA (Idea Profit)
• EYE-TRACKING W TURYSTYCE
– MARIUSZ BARCZAK (Wyższa Szkoła Gospodarki)
• DIGITALIZACJA PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ
– JACEK GOSPODARCZYK, ROBERT BRUDNICKI (Wyższa Szkoła Gospodarki, Edutraveler.pl)
16:00-17:00 PODSUMOWANIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: e-mail: kgt@byd.pl, tel. 52 567 00 83

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia